Dries Kaufman - Voertuig- en regelgeving technisch adviseur en kwaliteitscontrole

 

Dries Kaufman

Dries is na zijn loopbaan bij de RDW door Stian gevraagd mee te denken toen het idee voor het zelf gaan bouwen van een boottrailer echt vorm begon te krijgen. Mede door het innovatieve karakter van de Vanclaes boottrailers en het gebruik van voor deze conservatieve markt zeer ongebruikelijke technieken, materialen en design technische zaken, was de input en controle van Dries een enorme hulp. Dries zijn bijna veertigjarige ervaring als voertuig keurmeester en later bedrijfstoelating consultant bij de RDW hebben er toe geleid dat Vanclaes met een beter, completer en veiliger product de markt op is gekomen en nog steeds verbeterd wordt. Zijn passie voor regelgeving en controle op productie- en kwaliteitscontroleprocessen en daarmee het elimineren van fouten en regelgeving technische onrechtmatigheden, zijn voor Vanclaes een kans om boven de massa uit te steken en alleen nog maar beter te worden. Deze kans heeft Stian dan ook met beide handen aangegrepen en vanaf dag 1 in het DNA van Vanclaes BV verweven.